طراحی سالن نشیمن در خانه اهمیت بسزایی دارد و اصول بسیاری را باید در طراحی سالن های نشیمن در نظر گرفت. نشیمن از چند جنبه دارای اهمیت است. یکی اینکه در بسیاری از طراحی های مدرن، نشیمن رابط میان بخش های متنوع خانه است و ساکنین خانه برای دسترسی به هر بخشی، باید از نشیمن خانه عبور کنند. در پلان های دیگر، نشیمن گوشه ای از خانه را اشغال می کند. در این نوع خانه ها، نشیمن نقطه ای برای دورهمی دوستانه و یا مکانی دلپذیر برای گذراندن یک بعدازظهر دلپذیر است.
اگر سایت خانه مشرف به منظره ی منحصر به فردی است و یا در اطراف خانه طبیعت زیبایی قرار دارد، بهتر است خانه را به شکلی طراحی کنیم که از این منظره به بهترین شکل ممکن بهره برد.
عموم طراحان و کارفرماها ترجیح می دهند تا طبیعت پشت پنجره را با دیوارکشی به داخل خانه آورند و از آن به عنوان بخشی از خانه استفاده کنند. اما اگر این منظره بخشی از ساحل عریان طلایی رنگ باشد چه؟ و یا تکه ای از کوه که از میان ابرها سربرآورده و خودنمایی می کند؟ و یا اگر دشت پهناوری باشد که تا افق ادامه دارد و علفزار دور دست زیر نور به رنگ های جلایافته تغییر ماهیت می دهد؟
در این مطلب از طرح آریا شما را با گوشه هایی از اتاق های نشیمن خلاقانه که منظره مسحور کننده ای از طبیعت را بازتاب می دهد آشنا می کنیم. همراه ما باشید.