یکی از مهمترین سوآلاتی که کارفرمایان پیش از آغاز روند طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی می پرسند این است که: آیا به طراحی یک غرفه حرفه ای نیاز داریم؟ آیا غرفه سازی روندی پیچیده دارد که برای حضور در نمایشگاه لاجرم است؟ تلاش می کنیم تا در این مطلب از طرح آریا به این پرسش ها پاسخ دهیم.

معتقدم که بسیاری از کارفرمایان برای فرار از هزینه های ناشناخته ی طراحی و غرفه سازی حاضر نمی شوند که به این روند تن دهند و این موضوع را با پرسش هایی از این قبیل نمایش می دهند: آیا لازم است؟ پاسخ برای یک غرفه ساز طبیعتا آری خواهد بود: بله، لازم است که برای حضوری شایسته در یک نمایشگاه مرتبط با کسب و کار خود از یک غرفه ساز حرفه ای بهره ببرید تا نتیجه ی مناسبی دریافت کنید.

اما زمانی که کلمه ی طراحی پیش از هر خدمتی به میان می آید، هزینه ی گزاف اولین عبارتی است که رابطه ی معنایی خود را به رخ می کشد. برای همین بهتر است تا نور را به سمت بخشی از کارهای دیده نشده ی تیم طراحی بتابانیم و آنها را نمایش دهیم تا کارفرمایان با حضور موثر یک طراحی حرفه ای و باتجربه بیشتر آشنا شوند.

فرض کنید که تصور ذهنی یک کارفرما از هزینه های طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی «آ» تومان باشد، اما مبلغی که برای این موضوع در نظر گرفته است فاصله ی زیادی با رقم «آ» تومان دارد. در این مواقع اولین گزینه ای که به ذهن کارفرما و یا شرکت کننده در نمایشگاه خطور می کند، عدم حضور در نمایشگاه و یا تهیه ی غرفه ای به صرفه است. این موضوع را می پذیرم که بسیاری از همکاران ما در طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی از ارائه ی رقم های ناچیز عاجزند، چرا که اگر درک درستی از غرفه سازی داشته باشید و با چم و خم کار آشنا شده باشید، خواهید دید که مبالغ اندک دست تیم طراحی را برای انجام خلاقیت و مانورهای موثر می بندد. اما هنر یک غرفه ساز اینجاست که خودنمایی می کند.

کماکان برای چنین مواقعی، بهترین گزینه کنار کشیدن از نمایشگاه و یا عدم شرکت در آن نیست. شما برای توسعه کسب و کار خود و برند سازی به حضور در چنین نمایشگاه هایی نیاز دارید. اما چه چیزی بهتر از اینکه با هزینه ای اندک خواسته های خود را مرتفع کنید. اگر تنها دلیل شما هزینه و میزان خرج مورد نیاز باشد، بهتر است بدانید که گزینه مناسب شما کماکان تیم طراحی غرفه نمایشگاهی است. نیازهای خود را با آنها درمیان بگذارید و اجازه دهید که برای یک راه مناسب که با بودجه شما همخوانی و هماهنگی دارد ایده های خود را بیان کنند. این یک نظر نیست، این یک راه حل جامع برای رسیدن به موفقیت است.