پیش از این در یک مطلب از طرح آریا با شما در خصوص تفاوت های دکوراسیون داخلی و ساخت غرفه نمایشگاهی صحبت کردیم. در این مطلب قصد داریم تا شباهت های طراحی داخلی منازل با غرفه سازی نمایشگاهی را مورد بررسی قرار دهیم. با طرح آریا همراه باشید و این مطلب را از دست ندهید.

شباهت های غرفه سازی نمایشگاهی و طراحی داخلی منازل

مدت ها پیش و زمانی که غرفه سازی به یک روند حرفه ای تبدیل نشده بود، دکوراتور ها و تیم های طراحی و دکوراسیون داخلی اقدام به ساخت غرفه های نمایشگاهی می کردند. غرفه هایی که اگرچه با ظاهر مدرن و امروزی خود فاصله زیادی دارند، اما کماکان ناقص، نامتعادل و تا حدودی بی ربط به نظر می رسیدند. علت اصلی چنین نگاهی بیشتر به طراحی فضایی برای حضور انسان ها برمی گشت تا فضایی برای معرفی محصولات و خدمات. از همین رو تیم های طراحی نگاه خود را از کالا و خدمات به انسان برگردانده بودند و توجه خود را به آن ویژگی معطوف می کردند.

اما امروزه موضوع تا حدودی متفاوت است. امروزه کالاهای جدید مجال اندکی برای دیده شدن در نمایشگاه ها دارند و برند سازی، نمایش الگوهای ساخت یافته ی یک شرکت بزرگ و یا حتی دسیپلین سازمانی بخشی از درخواست مدیران کمپانی ها به شمار می رود. چطور می توان تمامی این المان ها را در غرفه سازی رعایت کرد؟

غرفه سازی و ساخت غرفه نمایشگاهی

نمی توان منکر شباهت های غرفه سازی نمایشگاهی با طراحی داخلی منازل بود. علت ساده است. تیم های طراحی همیشه فضاها را به عنوان بخش جدا نشدنی از طراحی خود قلمداد می کنند. اما این موضوع آنجایی به دو شق جدا تقسیم می شود که موضوع کالا و انسان به میان می آید. به عنوان مثال هنوز می توان در بسیاری از غرفه ها (خصوصا غرفه های دولتی) اثراتی از زندگی خانوادگی را دید. فرش های کوچک سنتی، آویزهای بزرگ و نورپردازی های مقطعی بخشی از این المان هاست. فاکتورهایی که بیشتر برای سالن نشست تیم های سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود.

پس به سادگی می توان گفت که مهمترین شباهت ها میان طراحی داخلی و غرفه سازی نمایشگاهی به بخش هایی مربوط می شود که انسان نقش یک فاکتور تعیین کننده را ایفا می کند. مثل اتاق سرمایه گذاری. اما زمانی که از نمایش محصول و معرفی ویژگی ها صحبت به میان می آید، نمایشگاه ها و طراحی غرفه به یک روند متمایز تبدیل می شود. روندی که نمی توان به سادگی از آن عبور کرد.

لطفا نظرات خود را در خصوص این مطلب با ما در بخش کامنت ها در میان بگذراید.