نگاهی به طراحی داخلی خانۀ “بازگشت به کلبه” از استودیوی FM.X

خلاقیت های زیاد ژو فو مین باعث شده تا تماس های تلفنی زیادی برای پروژه های مختلف دریافت کند. او که در یک دفتر زیبا مشرف به دریای تایوان کار می کند، به شدت مشغول کار بر روی پروژه هایی است که عموماً از مردم همان حوالی به دفتر او داده می شود. خانۀ “بازگشت به کلبه” نیز همین مسیر آشنا را طی کرده بود تا از یک طرح ذهنی خلاقانه، به یک خانۀ جذاب برای زندگی تبدیل شود. مشتری از او خواسته بود تا محل استقرار خانۀ آیندۀ او را ببیند، زمینی در دامنۀ کوهی پوشیده از علف های هرز که در نگاه اول آنچنان جذاب به نظر نمی رسید. اما آن چیزی که ژو وان را شیفتۀ این پروژه کرد، تخته سنگ های عظیمی بود که در اطراف محوطه، آن هم در فاصله ای کمتر از ده فوتی زمین واقع بودند.
ژو وان می گوید: به شدت اصرار می کردم که این سنگ ها را نگه داریم.
در نهایت ژو وان به ایدۀ ساخت خانه ای با زیربنای ۴۲۰۰ فوت مربع در اطراف همان محوطۀ سنگلاخی رسید.

فروتن و پاک کلماتی بودند که این طرح با الهام از آنها ساخته شده است. سنگ فرش حیاط که شما را به سمت خانه هدایت می کند، پوشیده از درختانی است که از میان آنها باد به سمت شما می وزد. این در واقع تلالوی احترامی است که طراحان این پروژه به طبیعت می گذارند.
ژو وان می گوید: مردم کودکی خود را در جهانی روستایی سپری می کنند و بعد برای تجربۀ زندگی تجمل گرایانه به شهر می آیند، آنهم فقط در جستجوی یک زندگی لوکس سطحی.
لبۀ زنده ی یک تخته سنگ به رنگ خاکستر چوب، یک میز نهار خوری چوبی که با یک جفت صندلی هانس وگنر احاطه شده، حمامی داخل یک جعبۀ شیشه ای بدون فریم که از عیاشی های مرسوم شهری خالی به نظر می رسد و نمایی از حضور طبیعت در گوشه و کنار این محوطه که طرح چهار فصل طبیعت را از نزدیک ترین منظر ممکن به چشم بیننده منتقل می کند، بخش هایی از تصویر زنده ای است که این خانه به ساکنانش هدیه می دهد.