کاربرد رنگ در دکوراسیون داخلی – قسمت سوم

کاربرد رنگ در دکوراسیون داخلی – قسمت سوم

در تکمیل دو قسمت گذشته که مطالبی در مورد کاربرد رنگ آموختیم، در این قسمت که قسمت پایانی این مجموعه نیز می‌باشد به بررسی نمونه‌هایی از ترکیب رنگ و رنگ بندی‌های مناسب در خانه می‌پردازیم و مطالب پیشین را مرور می‌کنیم. با استفاده از رنگ و دانش کاربرد رنگ می‌توانید...
کاربرد رنگ در دکوراسیون داخلی – قسمت دوم

کاربرد رنگ در دکوراسیون داخلی – قسمت دوم

در ادامه‌ی بحث پیرامون کاربرد رنگ به موضوع چرخه‌ی رنگ می‌رسیم که از مباحث بسیار مهم در دکوراسیون داخلی می‌باشد.(قسمت اول این مطلب را می‌توانید از اینجا بخوانید.) برای کاربرد رنگ به شکل صحیح لازم است همواره تابلویی از رنگ‌های مختلف در اختیار باشد تا با مراجعه‌ی مکرر به...
کاربرد رنگ در دکوراسیون داخلی – قسمت اول

کاربرد رنگ در دکوراسیون داخلی – قسمت اول

کاربرد رنگ در دکوراسیون داخلی ، مبحث بسیار گسترده ای است ، به همین دلیل در چند قسمت به این موضوع می پردازیم . در قسمت اول با تعاریف و مفاهیم اولیه ی رنگ آشنا می شویم ، در قسمت دوم اطلاعاتی در مورد چرخه ی رنگ و چگونگی استفاده از آن به دست می آوریم و در قسمت پایانی...